SEM 1986

dioničko društvo za elektronički inženjering i usluge

Sjedište: 114. Brigade 10, Split
Poslovna adresa: 114. Brigade 10, Split
Tel: +385(0) 21 352 444
Fax: +385(0) 21 367 077
Email: sem@sem.hr


Osobe ovlaštene za zastupanje:
Gordana Ivić, član Uprave


Sudski registar: Trgovački sud u Splitu MBS: 060200825, Tt-12/4659-4
Godina osnivanja: 1986 g. (Društvo je kao SEM 1986 d.d. osnovano 2004.g.)
Matični broj subjekta: 1857347
Ime i sjedište pravnih osoba (banke) kod kojih se vode računi subjekta i brojevi tih računa:

IBAN: HR 592411006 1198000144, Jadranska Banka d.d., Šibenik

SWIFT: JADRHR2X

OIB: 18428856047
Pravni oblik: dioničko društvo
Temeljni kapital: HRK 16.371.849,00
Broj izdanih dionica: 136.432 dionice, Zagrebačka burza d.d.
Nominalna vrijednost dionice: HRK 120